Angallassinermut aalajangersakkat

Disko Line A/S-imi aalajangersakkat, suliffeqarfiup malittarisassai bilitsinik pisinermilu malittarisassat. 

1. Suliffeqarfik pillugu paasissutissat naliginnaasut

2. Bilitsit pisiarineqarnissaat

2.1 Angalanermi bilitsit

2.2 ”Disko Line Explorer” ( Ulluinnarlugu angalaneq takusassarsiornerlu)

2.3 Inniminniiffigineqarsinnaasut

3. Akikilliliivigineqartarneq, akitsuut, akileeriaaseq, bilitsit atuutsinneqarfia aammalu utertitsisinnaaneq

3.1 Disko Line A/Simi Bilitsinik pisinermi akikilliliivigineqartarneq

3.1.A Angallammut billetsisinermi akikilliliivigineqartarneq (angalanerinnaq)
3.1.B “Disko Line Explorer” (Ulluinnarlugu angalaneq takusassarsiornerlu) billetsinik pisinermi akikilliliivigineqartarneq

3.2  Sullissinermi akitsuutit

3.3 Nittartakkakkut angallammut billetsisinermi akiliineq

3.4 Akiliinissamut periarfissat, Dankorti, allagartat akiliissutissat il.il.

3.5 Bilitsip atuuffia

3.6 Aatsinissaq

3.7 Utertitsineq, allanngortitsineq atorunnaarsitsinerluunniit

3.7.A Angallatini angalanissamut billetsinik utertitsisineq unitsitsinerlu (angalanerinnaq)
3.7.B “Disko Line Explorer”mut (Ulluinnarlugu angalaneq takusassarsiornerlu) billetsinik utertitsineq unitsitsinerlu

4. Inunnik angallassinermi aalajangersakkat allat

4.1 Angalanermi pissutsit naliginnaasut

       4.1.A Allannguutit sivisussusailu
       4.1.B Angalasussaniit tunisinerit agguaanerillu
       4.1.C Aallaasit
       4.1.D Aserorterineq ajortisaarinerillu
       4.1.E Pujortarneq
       4.1.F Inuttalersuinermut aalajagersakkat
       4.1.G Pissuserissaanngitsut aalakoortullu

4.2 Tappiitsunik, kørestolertunik, naartusunik, tuniluussinnaasumik nappaatilimmik napparsimasumillu angallassineq

4.2.A Naartulluni angalaneq
4.2.B Tuniluussisinnaaneq
4.2.C Pitsorluttut
4.2.D Kørestolertunik tappiitsunillu angallassineq

4.3 Meeqqanik angallassinermut maleruagassat.

4.3.A Disko Line-ip angallataani meeqqanik ukiukitsunik ilaasoqartarneq
4.3.B Meeqqanik ukiukitsunik unnuisitsisarneq

4.4 Check in/aallariartorfissamut takkunneq

4.5 Kinguaattoorneq

4.5.A Ikereernermi pisattanilluunniit tunniussereernermi kinguaattoornerit/taamaatitsiinnarnerit
4.5.B Kinguaattoornerit taamaatitsiinnarnerillu
4.5.C Disko Linemik ingerlaqqinnissaq
4.5.D Angallassinuniit allaniit utertitsisinnaaneq
4.5.E Angallassinuniit allaniiit kinguaattoortoqartillugu Disko Linemut billetsinik utertitsisinnaaneq
4.5.F Ilaasussanik ombookerineq
4.5.G Angalanissamut sillimmasiineq, sulinermut annaasaqarnerit, aqussinnanngisamillu allannguutit

4.6 Disko Linemit immakkut angalanermi taamaatitsiinnarneq

4.6.A Angallammik angalanissap taamaatiinnarnera
4.6.B “Disko Line Explorer”mik (Ulluinnarlugu angalaneq takusassarsiornerlu) taamaatitsineq allannguinerluunniit

4.7 Nassatanut

4.7.A Angallammik angalanissami nassatanut piumasaqaatit / nassatat oqimaappallaarneri
4.7.B Nassatat angisuut, aneerussiviit cykelit allalu
4.7.C Aallaammik nassarluni angalaneq
4.7.D Nassatanik inortuisitsineq
4.7.E Nassatat aserorsimasut tammarsimasulluunniit
4.7.F Pigisat puigukkat

4.8 Uumasunik angallassineq

4.9 Usit Navianartut

5. Maalaaruteqarsinnaanerit

6. Allannguisinnaaneq

7. Piginnittussaaneq

8. Akisussaaffeqarneq

9. Akuersaarneq

 

1. Suliffeqarfik pillugu paasissutissat naliginnaasut

Suliffeqarfiup inatsisitigut taaguutaa: Disko Line A/S
Suliffeqarfiup taaguutaa: Disko Line
Suliffeqarfiup ilusaa: Piginneqatigiiffik
Nalunaarsuinermi normua: A/S337257
Sumiiffia: Postboks 305, Kussanngajaannguaq 11, 3952 Ilulissat
Oqarasuaatip normua: (+299) 94 53 00 
Pisortatigoortumik e-mail-ia: info@diskoline.gl
Pisortatigoortumik nittartagaa: http://www.diskoline.dk

Kalaallit Nunaanni inunnik nassatanillu angallassinerit tamarmik Disko Line-p angallassinermut aalajangersagai naapertorlugit ingerlanneqassapput. 

2. Billetsit pisiarineqarnissaat

2.1 Angalanermi bilitsit

Immakkut angallannermi bilitsit (Ilaasunik angallassineq) Diskoline’p aqqutit angallaffigisartagaani inunnik angalasunik ingerlaffigineqartarput illoqarfiit aammalu nunaqarfiit Kalaallit Nunaanni.

Bilitsit pisiarineqarsinnaapput aallarnissaq ulloq ataaseq sioqqullugu ulluinnarni nal. 16.00 nallertinnagu.

Ulloq taanna angallavissamik bilitsimik pisineq (aallarnissaq ulloq ataaseq sioqqullugu ulluinnarni nal. 16.00 qaangiutereertillugu) periarfissaavoq. Bilitsit "ulloq taanna angallavissami bilitsi pisiaq" allanngortinneqarsinnaanatillu taamaatiinnarneqarsinnaanngillat. Angallatini bilitsimik aningaasanik akiliinikkut pisinnaanngillat. Bilitsit aallannginnermi pisiarineqareersimassapput.

2.2 “Disko Line Explorer” (Ulluinnarlugu angalaneq takusassarsiornerlu)

Disko Line Explorer (Ulluinnarlugu angalaneq takusassarsiornerlu) tuniniarneqarput taamaallaat Qeqertarsuup Tunuani.  Pisiarineqarsinnaasut “Disko Line Explore”mi misigineqarsinnaasut ukuupput : Iluliarsuarnut takornariarneq, arfernik takornariarneq aammalu ulluinnarlugu Eqi’p Sermianut takornariarneq.  

Bilitsit pisiarineqarsinnaapput aallarnissaq ulloq ataaseq sioqqullugu ulluinnarni nal. 16.00 nallertinnagu.

Ulloq taanna angallavissamik bilitsimik pisineq (aallarnissaq ulloq ataaseq sioqqullugu ulluinnarni nal. 16.00 qaangiutereertillugu) periarfissaavoq. Bilitsit "ulloq taanna angallavissami bilitsi pisiaq" allanngortinneqarsinnaanatillu taamaatiinnarneqarsinnaanngillat. Angallatini bilitsimik aningaasanik akiliinikkut pisinnaanngillat. Bilitsit aallannginnermi pisiarineqareersimassapput.

2.3 Inniminniiffigineqarsinnaasut:

Nittartakkami: www.diskoline.dk Sullissinermut akitsuusiisoqartarpoq.

Disko Line - Kussangajaannguaq 11 - 3952 Ilulissat, Kalaallit Nunaat.
Malugiuk: bilitseerniarnermi sullissinermut akitsuutit qaffasinnerummata.

Narsarsuaq: Blue Ice -  3923 Narsarsuaq, Kalaallit Nunaat (+299) 66 54 99
Malugiuk: bilitseerniarnermi sullissinermut akitsuutit qaffasinnerummata.

Qeqertarsuaq: Hotel Disko Island- 3953 Qeqertarsuaq, Tlf. (+299) 92 16 28
Malugiuk: bilitseerniarnermi sullissinermut akitsuutit qaffasinnerummata.

Saaffiginnittarfimmut attaviginnilluni billettisineq

Nittartakkatigut billettinik inniminniinissamut periarfissaqanngikkuit saaffiginnittarfipput attavigalugu billettinik inniminniisinnaavutit. Saaffiginnittarfipput oqarasuaatikkut +299 945300 aqqutigalugu attavigisinnaavat imaluunniit emailikkut uunga info@diskoline.gl. Billettinik inniminniisinnaaneq pitinnagu aningaasanik bank-i aqqutigalunu nuussisoqareerneratigut billettit sananeqartarput. Malugiuk: bilitseerniarnermi sullissinermut akitsuutit qaffasinnerummata.

3. Akikilliliivigineqartarneq, akitsuut, akileeriaaseq, bilitsit atuutsinneqarfia aammalu angallammik qulimiguulimmilluunniit angalanissamik aatsineq aammalu utertitsisinnaaneq 

3.1 Akikilliliivigineqartarneq angallatinut/qulimiguulimmut bilitsinik pisinermi (angalanerinnaq)

3.1.A Angallammut billetsisinermi akikilliliivigineqartarneq (angalanerinnaq)

Meeraaqqat issiavimmi issianissaat qulakkeerneqanngilaq, angalaqataata sarliassammagu. Angallatini taanna atuuppoq.

Disko Linep angallataanut ikilernermi angalasussat eqqortumik bilitseqarnersut misissuiffigineqarsinnaapput. Bilitserinngisamik atuiniarsarineq immikkut akiliisitaanermik inummut ataatsimut koruuninik 500-mik kiguneqarsinnaavoq. Angalaneq ingerlanneqartinnagu akiliisitaanermi akiliutissaq akilereerneqartariaqarpoq.

3.2 Sullissinermi akitsuutit

3.2a

Nittartakkami www.diskoline.dk akit nalunaarsorneqarsimasut tamarmik sullissinermut akitsuutitaqaratik nuisinneqartarput.

3.2.b

Nittartakkami www.diskolineexplorer.gl akit nalunaarsorneqarsimasut tamarmik sullissinermut akitsuutitaqaratik nuisinneqartarput.

Angalanissanik kaajallaallunilu angalanissanik nittartakkakkut bilitsisinermi sullissinermut akitsuut koruuninik 35-nik naleqarpoq.

3.3 Nittartakkakkut bilitsisiat angallammi akilerneqartarneri, ulluinnarlugu angalaneq takusassarsiornerlu

Nittartakkakkut inniminniissutit bilitsisiallu akilerneqartarneri Disko Line-p nittartagaa atorlugu ingerlanneqassapput. Nittartakkakkut www.diskoline.dk immaqaluunniit www.diskolineexplorer.com  aqqutingalugu bilitsisinermi aallarfissaq ulloq piffissarlu aalajagersimasoq inniminnerneqartarpoq. Bilitsi ullormut aalajangersimasumut piffimmiit piffimmut allassimasumut atortussatut taamaallaat ullormi tassani atorneqarsinnaavoq. Pisisup angalanissap ullui piffisailu eqqortuusut nammineq akisussaaffigivaa. Disko Line-p nittartagaatigut bilitsimik inniminniiguit akiliillutillu eqqumaffigissavat bilitsip akilernerani, pisinerullu uppernarsaatip tingunerani angallanneqarnissamut isumaqatigiissut atuummat.

Angallanneqarnissamut mobilikkut bilitsimik takutitsisinnaaneq periarfissaavoq, taamaalillunilu bilitsip anillatsinnissaa pisariaqarani. Bilitsip mobilerisarni aallalernermi takuneqarsinnaanissaa taamaallaat piumasaqaataavoq. Mobilerisaq battereerussimappat, uppernarsaammillu taamaalillutit takutitsisinnaanak, taava angalasinnaassanngilatit.

3.4 Akiliinissamut periarfissat, Dankorti, allagartat akiliissutissat il.il.

Pisinermut paasissutissat, allagartat akiliissutissat atorlugit nassiussatit paasiuminaallisagaapput (SSL). Taamaalilluni PBS-ip akiliisitsinermilu aqqutissiap - Quickpay-ip, paasissutissat taakku kisimik atuarsinnaavaat. Disko Line allalluunniit paasissutissat taakku atuarsinnaanerinut periarfissaqanngillat. Bilitsip akia pisisumiit ilanngaatigineqassaaq bilitsi nassiunneqarsinnaanngorpat. Bilitsi tunniunneqareertutut nalilerneqassaaq bilitsi pisisumut nassiunneqareerneranit. Pisinermi akiliutissatut akuersissutigisavit saniatigut aningaasanik annerusunik ilanngaasoqarsinnaanngilaq. Nittartakkakkut bilitseerniarfitsinni Dankorti, danskit Master Card-ii, nunat allamiut Master Card-ii aamma VISA / VISA electron atorlugit akiliisoqarsinnaavoq.

Akiliut atorlugu nittartakkatigut pisisoqarsinnaanngilaq. Innersuussutigissuarput allaffimmut ornigunnermi oqarasuaatikkulluunniit saaffiginninnermi ikiorneqarsinnaanissaq.

Paasissutissanik katersineq Nittartakkatsinni bilitsimik inniminniisinnaassaguit akiliillutillu taava inuttut passissutissat uku nalunaarsortariaqarpatit: ateq - naggatit – najugaqarfiit – postnormu – illoqarfik – nunagisaq – oqarasuaatip normua, kiisalu e-mail-it. Inniminniinermut akiliinermullu atatillugu inuttut innimigisassanik nalunaarsuutinik toqqorsisoqarneq ajorpoq taamatuttaarlu allanut ingerlatitsisoqarneq ajorluni.

3.5 Bilitsip atuuffia

Bilitsi angalanerup taamaatiinnarnissaanut pisinnaatitsinngilaq, tamanna bilitsimik inniminniinermi immikkut nalunaarsorsimanngippat. Taamaatitsiinnarnermut atatillugu akunnittarfimmiinnerit angalasup nammineq akiligassarai.

Narsarsuarmiit Narsarsuarmullu angallammik angalanerni bussinik umiarsualivimmiit mittarfimmut, killormullu, angallanneqarneq pisattanillu angallassineq akiliummut ilaareerput. MALUGIUK: Angalanermi nassatat isumaginissaat nammineq isumagisassaavoq, qulimiguulimmik angallammilluunnit angalaqqaarnissani timmisartumut angalanissamut pisattanik nalunaarsuereertoqarsinnaanngilaq.

3.6 Aatsinissaq

Bilitsi tunniunneqareersutut tiguneqareersutullu naatsorsuunneqartarpoq pisereernermi illit takusinnaalerneraniit. Bilitsimik pappiaqqamik nassiussisoqarneq ajorpoq. Taamaammat nammineerlutit akisussaaffigaat anillatseriarlugu angallammik aallalernermi uppernarsaatitut nassarnissaa. Nittartagarput aqqutigalugu bilitsit nuiseqqissinnaavat. Angalanissamik pisereeriaruit pisinermut uppernarsaammik e-mailikkut nassinneqassaatit. E-mailimi tassani pisisimanermut uppernarsaatip saniatigut linkimik bilitsimik akiliisimanermullu uppernarsaatinik (voucher-inik) anillatsitsivissamut innersuunneqassaatit.

Pisisup angalanissap ullui piffisailu eqqortuusut nammineq akisussaaffigivaa. Tamannalu akiliinnginnermi qulakkeerneqassaaq imaluunniit mailimik tigusinermi.

3.7 Utertitsineq, allanngortitsineq atorunnaarsitsinerluunniit

3.7.A Angalanissamut bilitsinik angallatini utertitsisinnaaneq
Nittartagaq aqqutigalugu aallarnissaq ulluinnarni ulloq sioqqullugu nal. 16.00 nallertinnagu bilitsimik utertitsisoqarsinnaavoq. 

Utertitsineq allaffimmut nalunaarluni taamaallaat pisinnaavoq allaffiup ammasarfiata iluani kingusinnerpaamik aallarfissami ulloq ataaseq sioqqullugu nalunaaqutaq sisamanngortinnagu. Utertitsineq taamaallaat pisinnaavoq nammineq saaffiginninnikkut imaluunniit oqarasuaatikkut saaffiginnilluni, e-mailikkut saaffiginninneq pisinnaanngilaq allaffiup matoqqanerata nalaani.

UTERTITSINEQ/ALLANNGUINERLUUNNIIT PIFFISSAT TAAKKARTORNEQARTUT KINGOQQULLUGIT PISINNAANNGILAQ. 

Angallammik billetsit utertinnerini akitsuutit : Billetsinik utertitsiinermi (Diskolinep nittartagaatigut www.diskoline.dk) billetsi ataaseq 75,-DKK-mik akeqarpoq, Diskolinep allaffiatigut utertitsiinermi billetsi ataaseq 125,-DKK.-mik sullissinermut akeqarluni. Utertitsineq tamatigut kortimut pisinermi akiliutaasimasumut utertinneqartarput.

Pisinermi akiliutit (kortgebyr), sullissinermilu akiliutaasimasut assigisaalluunnit utertinneqarneq ajorput. Bilitsit tammakkat taarserneqarsinnaanngillat, kiisalu bilitsit atunngitsuukkat akii utertinneqarsinnaanatik. Angallatinut ulloq taanna angallavissamik bilitsimik pisinermi(aallarnissaq ulloq ataaseq sioqqullugu ulluinnarni nal. 16.00 qaangiutereertillugu) allanngortissinnaanngillat utertissinnaanatillu.

Malugiuk: Utertitsilernermi suliarineqarnera ullut 30-t angullugit sivisussuseqarsinnaammat.

Billetsini atinik angalavissallu ulluinik allannguinissaq pisinnaanngilaq. Billetsini allannguerusukkaanni billetsit uterteriarlugit nutaanik billetsisisoqassooq.

3.7.B “Disko Line Explorer” aqqutigalugu billetsinik utertitsisinnaaneq unitsitsiinnarsinnaanerlu

Iluliarsuarnut takornariarneq, arfernik takornariarneq aammalu ulluinnarlugu Eqi’p Sermianut takornariarmi billetsinik utertitsisoqarsinnaanngilaq.

Billetsinut suliareriikkanut/aniseriikkanut allannguisoqarsinnaanngilaq. Angalasussap aqqa, ullua sumunnarfissarluunniit allanngortinneqarsinnaanngilaq.

Napparsimalernissamut sillimmasiinissarnut siunnersorusuppatsigit, taamaalillutit ilaquttatillu angalaqatitilluunniit angalanissasi qulakkeernerussagassigit.

Disko Linep akisussaaffiginngilaa Ilulissanut tikinnissaq angalatitsisussat allat aqqutigalugit kinguaattuussappat. Ilulissanukarnerni kinguaattuussanguit misigisassarsiornissamullu peqataasinnaajunnaassanguit qinnuigissuatsigit piaartumik Disko Linemut saaffiginneqqullutit.

4.Inunnik angallassinermi aalajangersakkat allat

4.1 Angalanermi pissutsit naliginnaasut

Angalasut pisussaapput umiarsuup naalagaata angallammiluunniit oqartussat innersuussutaat maleruassallugit.

Disko Line-ip ilaasup angallammut ikinnginnerani nioreerneratalu kingorna pisunut akisussaatinneqarsinnaanngilaq. Aalajangersangarli tamanna atuutsinniarneqarsinnaanngilaq, ilaanissamut atatillugu pisariaqarsimappat angallammik allamik imaatigut ilaasoq Disko Linep angallataaniit nunamut imaluunniit nunamiit Disko Line-ip angallataanut apuunneqartariaqassappat, tamannalu bilitsip akianut ilaatinneqarpat.

4.1.A Allannguutit sivisussusailu
Ilaasut amerlanerpaat piffimmiit piffimmut ingerlagasuarneqarnissaat siunertaralugu, angallatillu tamatumunnga atorneqartut sukkassusaat aallaavigalugu angallannissamut pilersaarutit suliaapput. Pilersaarutit malillugit angallattoqarsinnaajunnaartillugu, soorlu atortutigut ajutoortoqartillugu, tamatumalu kingunerisaanik angallatit allat atorneqartariaqalissappata, Disko Line A/S pisinnaatitaavoq ilaasunut amerlanernut periaaseq tulluunnerpaatitani qinissallugu. Taamaattumik piffinni ataasiakkaani ilaasut nal. akunnerini aalajangersimasunik uningasinnaanerinik bilitsisinermi siumut neriorsuisoqarsinnaanngilaq. Pilersaarutit naliginnaasut sanioqqullugit sivikinnerusumik piffimmi uninngasoqartariaqassappat Disko Line A/S tamatumunnga akisussaatinniarneqarsinnaanngilaq, tamatumalu kingunerisaanik taarsiisussanngortinneqarsinnaanani.

Disko Line-i pisinnaatitaavoq piffiit ilaannut angalasussaqartinnagu angallassinissamik allannguinissamik, imannak paasillugu: ullormi angallaviusussaq ilaasussaqanngippat naaalisinnaatitaallugu. Ullormi angallassinissat sanaajupput ilaasartut piffimmiit piffimmut apuunneqarnissaat anguniarlugu, allannguuteqartoqarsimatillugulu ilaasoq apuunneqarsimatillugu apuunneqartussanngorluguluunniit, piffimmiit piffimmut aqqusaagassat allanngornerisa kingorna ilaasoq aningaasanik nikigassutaasunik utertivigineqarsinnaananilu piumaffigineqarsinnaanngilaq.

4.1.B Angalasussaniit tunisinerit agguaanerillu
Angalasut umiarsuaatileqatigiiffik akuerseqqaartinnagu, angallammi nunamiluunniit nioqqutissanik tuniniaaqqusaanngillat, naqitanik agguaaqqusaanatik, katersuiniarnermik assigisaannilluunniit ingerlatseqqusaanatik.

4.1.C Aallaasit
Aallaasit nassarneqarsinnaapput, kisianni imassat uloriarnartutut isigineqarput nassarneqaqqusaanatillu. Aallaasip savequtaa (bundstykke) ikilinngermi peerneqareersimassaaq, aallaasitaalu inuttanut ikilernermi tunniunneqassalluni, aatsaallu tiguneqaqqissinnaalluni apuuffissami niulernermi. Paasisaqarnerorusukkuit 4.7.C takusinnaavat. Tassanittaaq immersugassaq nassaarisinnaavat.

4.1.D Aserorterineq ajortisaarinerillu
Umiarsuup atortuinik allalluunniit pigisaannik aserorterinerit ajoqusiinerilluunniit politiinut unnerluutigisaanermik taarsiisussanngortitaanermillu malitseqassapput. 

4.1.E Pujortarneq
Angalanermi inini ataatsimoorfiusuni tamani pujortarneq inerteqqutaalluinnarpoq. Pujortarniartut silataani ilaasunut allanut ajoqutaanngitsumi pujortarsinnaapput. Tamatuminnga unioqqutitsisoq koruuninik 500-nik akilisitaasinnaavoq (kontrolafgift), angallatillu inuttaasa innersuussutaat naalakkumanqanngippagit tikiffissami qaninnermi niutitaanermik kinguneqarsinnaalluni. Taamaattoqartillugu Disko Line A/S bilitsip akianut utertitsinissaminut imaluunniit ilaasup niutitaanerminut atatillugu aningaasartuutigisinnaasaanut taarsiinissaminut pisussaatinneqarsinnaanngilaq.

4.1.F Inuttalersuinermut aalajagersakkat

Søfartsstyrelseminngaanniit inuttalersuutinut pisussaaffiit aalajagersorneqartarput. Targa 37 assersuutigissagaanni marlunnik inuttaqarnissaa pisariaqaataalluni, tassa aquttoq matros-ilu. Tamatuma saniatigut angallatinut umiarsuaaqqanullu inuttalersuinissamut piumasaqaatit assigiinngitsut aamma aalajagersorneqarnikuullutik, ilaatigut sønæringsbevis, radiocertifikat, motorpasser bevis, søsikkerhed allallu pigineqartussaallutik.

4.1.G Pissuserissaanngitsut aalakoortullu

Inuit pissuserissaanngitsut aalakoortulluunniit bilitsimilluunniit peqaraluarpata angallannissaat itigartitsissutaasinnaavoq. Inuit angalanerminni aalakuulersimasut illoqarfimmi/nunaqarfimmi qaninnermi angalasup nammineq akisussaaffigisaanik niuneqarsinnaapput. Disko Line taamaattoqartillugu aningaasartuuteqarneruguni taarsiivigitinnissaminik piumasaqaateqarsinnaatippoq.

4.2 Tappiitsunik, kørestolertunik, naartusunik, tuniluussinnaasumik nappaatilimmik napparsimasumillu angallassineq

Napparsimasunik angallassinermi umiarsuaatileqatigiiffik nakorsamit uppernarsaammik piumasaqaateqarsinnaavoq, soorlu aamma piumasaqaataasinnaasoq napparsimasoq angalanermi ingiaqateqassasoq. Napparsimasumik passussineq nakorsamilluunniit nakkutilliineq pisinnaanngilaq. Umiarsuaatileqatigiiffik napparsimasumik angallammut nunamullu ikaarussinerit angalanerup ingerlanerani pilersimanngippata isumagisassarinngilai.

Ilaasussat kørestolimik atuisut aallarnissaq sioqqullugu allaffeqarfimmut saaffigineqquneqarput, taamaasillutik angalanerminni pitsaanerpaamik sullinneqarnissartik qulakkeerniarlugu. Taamaasilluni aamma angallatini inuttat piareersarsinnaasassapput, pisussaaffittillu malillugu ilaasut kørestolinik atuisut ikilernerini niulernerinilu sapinngisartik malillugu ikiortassallugit.

Angallasseqatigiiffiup kørestolertup paarsisua ataaseq akikillisaaffigisinnaavaa, atuisup aqqutaani paarineqartariaqarnera pisariaqarpat - soorlu anartarfiliarnerani ikiuuttussamik. Aammalu tappiitsup ikiortaa taamatut akikillisaaffigineqarsinnaavoq, tappiitsoq peqatigiiffimmut "Den danske blindesamfund"-imut ilaasortaanini uppernarsarsinnaappagu. Ikiortip inissisimaffia bilitsiani naggataata kingorna allanneqassaaq imatut: "ledsager/ (ingerlatallu inniminniinermi normua).

4.2.A Naartulluni angalaneq
Ataatsimik naartutilluni angalanermut maleruagassat:

Marlulissanik, pingasulissanik amerlanernilluunniit naartulluni angalanissamut maleruagassat:

4.2.B Tunillaasinnaavit?
Ukunani allassimasunit aattorneqarsimaguit, aattortissimanerni angalasinnaanngilatit:

Nalinginnaasumik angalasinnaanngilatit peruluutinik aattuuttunik nappaateqaruit.

4.2.C Pitsorluttut 

Pitsorluttoq angalanissaq sioqqullugu suliffeqarfimmut saaffiginnissaaq paasiniarlugu ilaasartaammut ikinissaminut pitsorlunnini peqqutigalugu periarfissaqarnerluni. Pitsorluttoq angallammut nammineq ikisinnaanngikkuni imaluunniit nammineerluni angallammiit niusinnaangikkuni, pitsorluttoq pitsorluttulluunniit billitsimik pisisuata akisussaaffigaa piffinni ikiortissaanik pissarsinissani. Suliffeqarfik pisussaatitaasinnaanngilaq akisussaaffiginagulu isumannaallisaaneq tunngavigalugu ikiuunnissani. Pitsorluttoq immaqaluunniit billitsimik pisisup nammineerluni akisussaaffigaa ingerlaqateqarnissaa angalanermi ikiortigisassaminik, angalanermi ajutoortoqassagaluarpat isumannaallisaanermut tunngasumik peqquteqarluni.

Ikilernermi angallammi naalagaasoq pisussaatitaavoq pitsorluttoq angalaqateqanngippat ikiorteqanngippalluunniit ikitinnginnissaanut.  Ikinissamut itigartitsinermi billitsi utertinneqarsinnaavoq imaluunniit qulaani taakkartorneqartut eqquunneqarpata ullormut allamut nuutsinneqarsinnaalluni.

4.2.D Kørestolertunut tappiitsunullu angalanermi pissutsit

Kørestolertoq/tappiitsoq angalanissaq sioqqullugu suliffeqarfimmut saaffiginnissaaq paasiniarlugu ilaasartaammut ikinissaminut kørestolertuunini/tappiitsuunini peqqutigalugu periarfissaqarnerluni. Kørestolertoq/tappiitsoq angallammut nammineq ikisinnaanngikkuni imaluunniit nammineerluni angallammiit niusinnaangikkuni, kørestolertoq/tappiitsoq imaluunniit billitsimik pisisuata akisussaaffigaa piffinni ikiortissaanik pissarsinissani. Suliffeqarfik pisussaatitaasinnaanngilaq akisussaaffiginagulu isumannaallisaaneq tunngavigalugu ikiuunnissani. Kørestolertoq/tappiitsoq immaqaluunniit billitsimik pisisup nammineerluni akisussaaffigaa ingerlaqateqarnissaa angalanermi ikiortigisassaminik, angalanermi ajutoortoqassagaluarpat isumannaallisaanermut tunngasumik peqquteqarluni.

Ikilernermi angallammi naalagaasoq pisussaatitaavoq kørestolertoq/tappiitsoq angalaqateqanngippat ikiorteqanngippalluunniit ikitinnginnissaanut.  Ikinissamut itigartitsinermi billitsi utertinneqarsinnaavoq imaluunniit qulaani taakkartorneqartut eqquunneqarpata ullormut allamut nuutsinneqarsinnaalluni.

4.3 Meeqqanik angallassinermut maleruagassat

4.3.A Disko Line-ip angallataani meeqqaanik ukiukitsunik ilaasoqartarneq
Meeqqat 12-it inorlugit ukiullit inersimasumik ingiaqateqartassapput, taannalu malinneqanngippat angallasseqatigiiffik pisinnaatitaavoq meeqqap bilitseqaraluaruniluunniit ilaanngittoortinnissaanut.

Meeqqat 12-it sinnerlugit ukiullit, suli 18-iliisimanngittut kisimiillutillu angalasussat, angajoqqaaminik iml. akisussaasumiik aallalernermi tikilernermilu takussutissamik peqartariaqarput. Meeraq nammineq angalanissaminut allagartamik akuersissummik takutitsisinnaanngippat angallasseqatigiiffik pisinnaatitaavoq meeqqap bilitseqaraluaruniluunniit ilaanissaanut itigartitsinissaminik.

Meeqqat 16-it inorlugit ukiullit inniminniinermi angallavissamini aallarfimmi aammalu tikiffimmi aallertussat aatsisussallu aqqi, oqarasuaatip angallattakkap normui tunniunneqassapput. Meeraq aallalerpat tunniussisussaq talittarfimmiissaaq, angallatillu tikinnerani aallertussaq aamma piareeqqassalluni.

Meeraq kisimi angalanermini angallamiik angallammut allamut piffimmi unikkallarfiusussami nuuttariaqassatillugu inniminniinermi paasissutissanut attavissat aamma ilanngunneqassapput.

Attavissat, angalanissamut paasissutissat assingisaallu Disko Line-imut angalanissaq minnerpaamik akunnerit 72-it sioqqullugit tunniuneqareersimassapput.

Immersungassaq uani "Meeqqamut kisimiilluni angalasumut uppernarsaat" aajuk

4.3.B Meeqqanik unnuisitsisarneq
Meeraq kisimi angalasoq angalanissamut pilersaarutit malillugit angalasussaajunnaarnermi unnuisinneqarnissaanut Disko Line akisussaatitaasinnaanngilaq. Meeqqamut akisussaasoq immersuinermi nalunaarutigineqarsimasoq meeqqamik unnuisitsinissamik akisussaasuussaaq.

16-it 18-illu akornanni ukiullit Disko Line-imit unnuisinneqarsinnaapput, immersuinermili akisussaasutut nalunaarutigisimasaq illoqarfimmi tassani unnuiffissaasumi meeqqamut akisussaasuussalluni. Disko Line-i meeqqat namminneq angalasut unnuisinneqarneranni akisussaatitaasinnaanngilaq.

Meeraq aallarfissamut nutaamut takkutinngitsoortillugu unnuiseqqinnissaanut Disko Line-i akisussaatitaasinnaajunnaartarpoq, kiisalu nutaamik biletsimik tunineqarnissaanut pisussaatitaanani. 

4.4 Check in/aallariartorfissamut takkunneq

Ilaasussat angallammut ilaaffissaminnut pilersaarutit malillugit aallarfissaq minutsit 30-it sioqqullugit apuutereersimassapput, pisattanillu ikioraaneq, angallammullu ikilernermi nalunaarsorneqarneq aallarfissaq minutsinik qulinik sioqqullugu naammassereersimassaaq. Ilaasussat piffissarititaq kingoqqullugu takkussimappata, Disko Line A/S-ip takkutinngitsoorsimasutut nalilersinaavai, taannalu aallaavingalugu inissaq utaqqisunut allanut tunillugu. Utertitsisarnermut piumasaqaatit imm. 3.7.A malillugu ilaasut kingusinaartut imaluunniit takkutinngitsoortut bilitsip akia utertitsinnaanngilaat. 

Air Greenlandimut, Sarfaq Ittummut Air Icelandimulluunniit ilaallutik ingerlaqqittussat check in-nernissamut piffissaqarluarnissartik namminneq akisussaaffigissuaat. Kingusinaarnermi Disko Line pisuutinneqarsinnaanngilaq. Nunap iluani angalassagaanni akunneq ataaseq sioqqullugu check inn-ereersimanissaq piumasaqaataavoq, Kalaallit Nunaata avataanut angalaniaraanni akunnerup affaa avillugu tunniussereertoqartussaavoq.

Air Greenlandimut, Sarfaq Ittummut Air Icelandimulluunniit ilaasimalluni Disko Linemullu ilaalluni ingerlaqqissagaanni piffissaq eqqorlugu Disko Linep angallataanut apuussimanissaq nammineq akisussaaffigineqassooq. Tikiffissaq check inn-ernissamiit kingusinneruppat Disko Line pisuutinneqarsinnaanngilaq.

Air Greenlandimik, Sarfaq Ittummik Air Icelandimilluunniit angalanerit kinguaattuussappat Disko Linemullu ilaaffissaraluarnut kingusinaassanguit piaartumik nammineerlutit Disko Linemut attaveqarnissat akisussaaffigissuat, billetsivit allanngortinnissaa siunertaralugu.

4.5 Angallassinermi kinguaattoornerit

Disko Line kinguaattoortoqartillugu inniminniinermi ”Kalaallit Nunaanni oqarasuaatigisaq” immersorneqarsimasoq aqqutigalugu ingerlaavartumik paasissutissiisassaaq. Disko Line-i tassannga kukkusumik immersuisoqarsimatillugu imaluunniit attaveqartinnagu akisussaatinneqarsinnaanngilaq. Angalatitsivik tuniniaassussisorluunniit aqqutigalugu bilitsimik inniminniisoqarsimatillugu, angalatitsiviup tuniniaassussisulluunniit angalasup oqarasuaataata angallattakkap eqqortup immersornissaa akisussaaffigaa. 

Aqussinnaanngisat tunngavigalugit kinguaattoornerni Disko Line taarsiisussaatitaasinnaanngilaq. 

4.5.A Ikereernermi pisattanilluunniit tunniussereernermi kinguaattoornerit/taamaatitsiinnarnerit
Disko Line-mut angalanermut atatillugu angallammut ikereernermi, pisattanik tunniussereernermi kinguaattoortoqartillugu/taamaatiinnartoqarsimatillugu Disko Linep pisariaqartillugu unnuinissamut, nerisaqarnermut tulattarfiup kiisalu unnuisarfiup akornani ingerlassinermut aningaasartuutit akisussaaffigai. Ilaasunut nammineerluni ineqarnissamut periarfissaqartunut, unnuinissamut periarfissaq pisariaqanngittutut nalilerneqartarpoq, taamaakkaluartorli ullup unnuallu ataatsip ingerlanerani nerisaqarnissamut 400 koruuninik matussusiissalluni (meeqqat 2-11 ukiullit 200 koruunit, meeraaqqallu 2-t inorlugit ukiullit 0 koruunit. Ilaasunut aallarfissami najugalinnut unnuinissaq nerisassaqartinneqarnerlu Disko Line-mit matussuserneqarsinnaanngillat. Tamanna taamaallaat illoqarfinni ukunani atuuppoq: Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Narsarsuaq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut,  Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat aamma Qeqertarsuaq.

4.5.B Kinguaattoornerit taamaatitisinerillu
Disko Linep angallavissaani kinguaattoortoqartillugu taamaatitsiinnartoqartilluguluunniit illoqarfinnit ukunannga Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Narsarsuaq, Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat aamma Qeqertarsuaq aallariartorluni takkukkaluarnernut atatillugu unnuinissat nerisassaqartitaanerlu inatsisit atuuttuusut tunngavigalugit Disko Line-mit matussuserneqartassapput, tamannalu pisassalluni ilaasut aallarfissamut tulliuttumut ilaallutik aallarnissaasa tungaannut. Unnuinissaq imaluunniit nerisaqarnissamut Disko Linemiit isumagineqarsimappat kingorna billetseq utertinneqarsinnaassanngilaq.

4.5.C Disko Line-imik ingerlaqqinnissaq
Timmisartumik kinguaattoorluni Aasiannut, Ilulissanut, Narsarsuarmut, Nuummut, Sisimiunut aammalu Maniitsumut tikissimagaanni, taamaalillunilu Disko Line-mut ilaalluni angalanissaagaluaq inortorlugu, Disko Line-imit angallavissamut inissalimmut tullinnguuttumut innersuunneqarnissamut ikiuuttassaagut.

Ineqarnissaq nerisaqartinneqarnerlu angalatitsisumit kinguaattoortitsisumiit isumagineqassooq tamanna  Disko Line-mut ilaalluni apuuffissaminut apuunneqarnissaata tungaanut atuupput.  

Ilisimatitsissutigissavarput Disko Line aqqutigalugu ilaasussat, ilaasussanit kissaatigineqartutut unnuinissaminnik inniminniissunneqareernerup kingorna, apuuffissaminnut allatigut aqqutissarsisimasut, angalanissamut bilitsip akia utertissinnaajunnaartarmat.

4.5.D Angallassisartunut allanut billetsinik utertitsinissaq
Disko Line aqqutigalugu kinguaattoornerit assigisaallu pissutigalugit Air Greenlandimut bilitsinut aningaasartuutit Disko Line-imit taarsiivigineqarneq ajorput, ilaasussap billetsissani taamaatiinnarniarpagu, Disko Lineli nutaamik billetsisinissaq isumagissuaa. Kinguaattoornermi Air Greenlandimiit uternissap kinguartinnisaa Disko Line ikiuutaasinnanangilaq.

4.5.E Disko Linep billetsiinik utertitsisinnaaneq angallassisartut allat kinguaattoornerisa kingorna.
Air Greenland imaluuniit Air Iceland aqqutigalugu kinguaattoornikkut, Disko Line-imi ingerlariaqqiffissat aningaasartuutaat utertinneqarsinnaanngillat, Disko Line-imiilli Disko Line-imut ilaalluni inissalimmut tullinnguuttumut nuussinissarput periarfissaalluni.

4.5.F Ilaasussanik nuutsiterineq
Disko Line angallammik angalanissaq pissutsit aqussinnaanngisat pillugit taamaatiinnarsimappat, inissalimmut tullinguuttumut nuussissooq. Sila peqqutaassooq. Akinik nikingasoqarpat nikingassutaa Disko Linep isumagissuaa. Nutaamik pilersaarusiortoqareeraagat oqarasuaammut angallattakkamut nalunaarutigineqarsimasumut SMS-i nassiunneqartarpoq, tassani angallavissaq aqqutissarlu nutaaq tunniunneqartarluni. Angalasussap angallavissaata nutaap akia nikingassutaasoq taarserneqarsinnaanngilaq, tapeeqqusissummilluunniit pisoqassanngilaq. 

- allannguutaasimasoq akuerinngikkukku kissaatiginaguluunniit, taava piaarnerpaamik Disko Line-ip allaffianut oqarasuaammut +299 94 53 00-imut sianernissat innersuutissavarput, taamaalilluta angallassissut billetsisiffigineqarsimasoq inissalimmut tulliuttumut inississinnaassallutigu. Erseqqissaassutigissavarput kinguaattoortoqartillugu aallarfissaq inissalik tullinnguuttoq utaqqinarsinnaasarmat.

4.5.G Angalanissamut sillimmasiineq, sulinermut annaasaqarnerit, aqussinnanngisamillu allannguutit
Sulinermut aningaasarsianut annaasaqarnermi taarsiisoqarneq ajorpoq.

Disko Line A/S-ip angalasuutini tamaasa siunnersorpai sillimmaseqqullugit, assersuutigalugu GOUDA imal Europæiske Rejseforsikring atorlugu kinguaattoornermut sillimmasiissut piniaqqullugu.

Disko Line A/S taarsiisussaatitaanngilaq silap pissusaata kinguneranik aqussinnaanngisanilluunniit peqquteqarluni kinguaattoorneq pisimappat. 

4.6 Angallammik angalanissap taamaatiinnarnera

4.6.A Disko Line-p angallammik angallavissaq akunnerit 48-t sioqqullugit ilaasussanik inniminniisoqarsimatinnagu angalanissaq taannarpiaq taamaatiinnarsinnaavaa. 
Angalanissavit qulakkeernissaa anguniarlugu angalanissat aallarfissaq akunnerit 48-t sioqqullugit pisassaaq.

Angalatillumi taamaatitsiinnarneq angallammi naalagaasup pingaarnertut aalajagiisuuffigaa. Angallammi naalagaasup taamaatitsiinnarnissaminut nalilersuutit assigiinngitsut tunngavigisarpai, assersuutigalugu angalanerup sivisussusaa, anorip sumut samminera, silassaq, mallit portussusaat, qaamaneq allallu. 

4.6.B Disko Line Explorermik (ulluinnarlugu angalanerit misigisassarsiornerillu) taamaatitsiinnarnerit allannguutillu
Disko Linep Iluliarsuarnut takornariarneq, arfernik takornariarneq aammalu ulluinnarlugu Eqi’p Sermianut takornariarneq taamaatiinnarsinnaavaa uku pippata:

* Angalanissat ataasiakkaat ilaasussanik minnerpaaffilerneqarnikuupput. Amerlassusai angalanissani takuneqarsinnaapput. Pisuni ataasiakkaani ilaasut ikitsillugit angalasinnaavugut. Ilaasussat ikippallaarneri pissutaallutik taamaatitsinerit angalanissap akunnerup ataatsip sioqqullugu pisinnaapput. Taamaatitsinermi allamut nuutsinnissaa neqeroorutigissuarput. Neqeroorutigineqartumi peqataasinnaanngikkaanni akiliutigineqarsimasut utertinneqassapput. Tassumap saniatigut Disko Line taarsiitinneqarsinnaanngilaq.

Taamaatitsinermi ilaasussaq oqarasuaatikkut smsikkut mailikkullu attavigineqartassooq.

Angallavissat allanngorneri: Billetsini piffissat allaqqassut allanngortissinnaanerinut pisinnaatitaaffeqarpugut. allannguisoqartillugu oqarasuaatikkut smsikkut mailikkullu attavigineqartassaatit.

4.7 Nassatanut piumasaqaatit / nassatat oqimaappallaarneri

4.7.A Angallammik angalanissami nassatanut piumasaqaatit / nassatat oqimaappallaarneri
Angallammik ilaasup ataatsip nassarsinnaasaa annerpaaq tassaavoq 30kg. 30kg sinneraanni ataaniittut malillugit akiliisitsisoqartarpoq: (nassataq ataaseq x kg-nik oqimaassusilik)

Vægt

2-5 kg

6-10 kg

11-20 kg

21-30 kg

31-40 kg

41-50 kg

51-60 kg

61-70 kg

71-80 kg

81-90 kg

91-100 kg

Pris

100 DKK

180 DKK

360 DKK

540 DKK

720 DKK

900 DKK

1080 DKK

1260 DKK

1440 DKK

1620 DKK

1800 DKK

 

Nassatarisinnaasat oqimaassusigisinnaasaannik sippuinermut inniminniinissaq akiliinissarlu angalanissaq sioqqullugu Disko Line-ip allaffianut attaviginninnikkut pisassapput. Nassatat oqimaappallaartut inniminnerneqarsimanatillu akilereerneqarsimanngippata, inuttanit itigartitsissutigineqarsinnaapput. 

Angallammi nassatat ilineqartut, tamaasa ilaasup akisussaaffigai.

Angallammut angallammiillu nassatat ikaarunneri ilaasumit akisussaaffigineqartarput. Disko Line A/S-ip inuttai nassatanik ikaarussuinissaminnut pisussaaffeqanngillat, taamaattumik ilaasut nassatatik namminneq ikaarullugillu nioorarnissaat naatsorsuutigisariaqarpaat. Pisattanik ikaassilernermi inuttanut ikiortikkusukkaanni saaffiginittoqarsinaavoq, kisianni pisattat tassunga atatillugu piaarinaattornikkut ajortinneqassappata, tamatumunnga Disko Line A/S taarsiisussanngortinneqarsinnaanngilaq.

Narsarsuarmiit Narsarsuarmullu angallammik angalanerni bussinik umiarsualivimmiit mittarfimmut, killormullu, angallanneqarneq pisattanillu angallassineq akiliummut ilaareerput. MALUGIUK: Angalanermi nassatat isumaginissaat nammineq isumagisassaavoq, qulimiguulimmik angallammilluunnit angalaqqaarnissani timmisartumut angalanissamut pisattanik nalunaarsuereertoqarsinnaanngilaq.

4.7.B Nassatat angisuut, aneerussiviit cykelit allalu
Cykelit aneerussiviillu nassarneqarsinnaapput, nassarnerinili akiliutigineqassaaq nassatamut ataatsimut 100 koruuni, angalanerup sivisussusaa apeqqutaanani, taanna Disko Line Ilulissat allaffianut saaffiginnilluni angalanissamut akunnerit 48-t siusinaarluni pitinnani akilerneqassaaq, angallatini aningaasanik akiliisoqarsinnaanngilaq.Taaneqartunik annerusunik nassarneq, soorlu qaannat (qajaq ataaseq 1000DKK) assigisaalluunniit, angalatitseqatigiiffimmiit siumut akuerineqaqqaartussaapput.

Targamut ilaanialernermi nassatassat anginerit, soorlu: aneerussiviit, sikkilit, karsit assigisaalu, silataanut ilineqartassapput - iluani inissaqannginnerat peqqutigalugu. Ilaasussap akisussaaffigivaa isumannaatsumik poortorsimanissaat, taamaasillutik nassatat immamit, tarajormit assigisaanillu aserfallanneqarsinnaajunnaartillugit. Disko Line taarsiinissaminut pisussaatitaanngilaq nassatat isumannaatsumik poortorneqarsimanngippata.

Nassatani silamiittussani tinngussaariaannaasoqannginnissaa qulakkeerneqassaaq.

4.7.C Aallaammik nassarluni angalaneq
Aallaammik nassarluni angalaniaraanni immikkut akuersissummik immersugassaq immersorneqassaaq. Uani immersugassaq aaguk  Immersugassaq immersoreernikoq aallaallu pisattanik tunniussinermi tunniunneqassapput. Aallaasip savequtaa (bundstykke) ikilinnginnermi peereerneqassaaq, aallaasitaalu inuttanut ikilernermi tunniunneqassalluni, aatsaallu tiguneqaqqissinnaalluni apuuffissami niunermi.

4.7.D Nassatanik inortuisitsineq
Disko Line pisussaatitaavoq nassatanik inortuisitsisimatilluni akiliinissaminut. Akiliinissamut pisussaatitaaffik atuukkunnaartarpoq, suliffeqarfiup perulluliornermut pinngitsuuinissamut inatsisit malissimappagit. Taarsiisinnaanissamut utertinneqarsinnaatitaasut annerpaamik 1.131 SDR (1 SDR = ca. 9 DKK) naleqarput.

Nassatamik inortuisitsinermi Disko Line ullormut 500 DKK-mik inummut ataatsimut tunisisinnaatitaavoq annerpaamillu ullut pingasut tassa 1.500 DKK-mik tunisisinnaavoq.

Disko Line ullut 30 tungaanut nassataq pissarsiariniartarpaa nassaarineqanngippat aatsaat nassataq utertitsivigineqarsinnaanngussaaq.

Disko Line-p malittarisassat ’’Timmisartortitseqatigiit ilaasunut ilaasullu nassataannut taarsiisinnaatitaaffiat’’ malippaa taannalu nunarsuaq tamakkerlugu timmisartukkut angallannermi malittarisassaavoq. Nassataq tammagaq annerpaamik taarsiivigineqarsinnaavoq 1.131 SDR (Special Drawing Rights) ca. 9.530 DKK-mik naleqartumik.

4.7.E Nassatat aserorsimasut tammarsimasulluunniit
Disko Line-imi angalatillutit taskit/kuffertit aserorsimatillugu, angalanermi apuuffissamut tikinnermi, angallat qimannginnerani angallammi inuttaasunut nalunaarutigineqareersimassaaq, taakkualu Disko Line-imut nalunaarusiorumaarput.

Kuffertip/taskip aserorsimanera angallat qimannginnerani nalunaarutigineqarsimanngippat, taava Disko Line taarsiinissamut pisussaatitaatinneqarsinnaanngilaq.

Disko Line aserfallannernut annikittumilluunniit ajoqusiinernut naliginnaasumik nassatanik isumaginninnermik tunngaveqartumik akisussaatinneqarsinnaanngilaq.

Ilaasup nammineerluni akisussaaffigaa nassatat isumannaattumik poortorneqarnissaat aserortussaajunnaarlugit, taamaalillunilu nassatanik isumaginninnermi naliginnaasumi aserortoqarnissaa pinaveersaartinniarlugu.

Disko Linemut taarsiiffigitinnissamut piumasaqannginnerni siunnersorusuppatsigit nammineerlutit sillimmasiisarfernut attaveqaqqullutit. Disko Line angallassisutut akisussaaffini killilersornikuuaa tamannalu sillimmasiisarfimmut atuutinngilaq, sillimmasiisarfiullu Disko Linemut attaveqarnissamut ikiorsinnaavaatit.

Disko Line pisuutinneqarsinnaanngilaq nassatat ajortiasuuppata. Taamatuttaarlu poortorneqarluanngittut akisussaaffigisinnaanagit. Disko Line pisuutinneqarsinnaanngilaq akisussaatinneqarsinnaananilu nassatat ajortiasuut tammarpata ajortippata kingusinaarpataluunniit, soorlu: aningaasat, pinnersaatit, sølviutit, elektronikkimut atortut, pappilissat nalillit nioqqutissanullu misiliutinut.

Nassatat aserorsimasut tammarsimasulluunniit naligitinneqartut 1.131 SDR (1 SDR = ca. 9 DKK) malillugit nalilersorneqartarput. Nassatat aallariartorfissamut tunniunneqareersimasut pisussaatitaapput taarsiiffigineqassallutik.Nassatalli ajoreertuuppat tamanna atuutinngilaq. Nassatalli tunniunneqanngitsut soorlu nassatat tigummiaannakkat taarsiiffigineqarsinnaanngillat.

Nalituunik nassataqassagaani qularnaveeqqusiisarfimmiit qularnaveeqquserneqarsimassapput.

4.7.F Pigisat puigukkat
Qimatat pillugit saaffiginnissutit ingerlatsitseqatigiiffimmut oqarasuaatikkut ingerlanneqartarput oqarasuaammut (+299) 94 53 00-imut. Pigisat qimatat qaammat ataaseq uninngatinneqassapput, kingornalu politiinut tunniunneqarlutik. Pigisat qimatat nassiunneri piginnittumut akiligassanngortinneqartarput.

4.8 Uumasunik angallassineq

Angallammik angalanermi qitsuit qimmillu nassarneqarsinnaapput. Uumasunik angallassiniaraanni akuerineqartumik pooqarnissaat piumasaqaataavoq. Uumasut amerlassusaat aallaavigalugit akiliisitsisoqartarpoq angalanerup isorartussusaa apeqqutaatinneqartanngilaq. Qimmeq ataaseq qitsummiit angineq, kiisalu 5kg sinnerlugu oqimaassusilik 500 DKK, kaniinaq 100 DKK, qitsuk qimmerlu misisoq 5kg ataallugu oqimaassusilik 100 DKK. Uumasumut billetsissaq angalanissamut akunnerit 48-nngortinnagit akilerneqariissooq, tamannalu Disko Line Ilulissat allaffianut saaffiginninnermi pissooq. Disko Line pisinnaavoq inissakilliorneq peqqutaalluni uumasut angallanneqartussat tigunngitsoorumallugit. Ilaasut akornanni uumasunik sapigaqartoqartillugu eqqumaffigineqassaaq uumasup silataaniisittariaqassanera. 

4.9 Usit Navianartut

Disko Linep ilaasortaataanut nassiussanik ulorianartunik nassiussineq inerteqqutaavoq, qanorluunniit amerlatigigaluarunik. Nalornigaanni Disko Linep allaffianut saaffiginninnissamut tikilluaqqusaajuaannarput, taamaalillutik aquttunut apeqqutilliissutigineqassooq. Sunilluunniit nassiussiniaraanni Royal Arctic Line imaluunniit Blue Water Greenland aqqutigineqassooq. Qaqugukkulluunniit aquttup aaliagiussaa atuussooq, taassumammi angallat akisussaaffigigamiuk.

Nassiuaat ulorianartut ukuupput:

5. Maalaaruteqarsinnaanerit

Angalaneq pillugu maalaaruteqarsinnaaneq ingerlasseqatigiiffiup allaffianut saaffiginnissutaassooq angalanermiit ullut arfineq marluk qaangiutsinnagit. Pigisat nassiussalluunniit aserorsimasut nalunaarutigineri ingerlaannaq angallammi oqartussanut, angallat qimatsinnagu, isumagineqassaaq.

6. Allannguisinnaaneq

Disko Line A/S pisinnaatippoq, angallassinermi aalajangersakkanik, angalanermi pilersaarutinik, akinik il.il. allannguisinnaalluni, sullissinermut isumaqatigiissusiaq, Namminersornerullutik Oqartussallu malittarisassatut isumaqatigiissusiaat malillugu.

Disko Line A/S ingerlatsinermi nikingasoortoqassappat taarsiisussaatinngilaq, timmisartut angallatilluunniit allat ataqatigiissaarfiginissaannut, angalanermi pilersaarusiat akillu allassimaffiisa kukkunerinut / minitarisimasaanut.

7. Piginnittussaaneq

Disko Line A/S nittartakkaminni saqqummiussanut tamanut piginnittuuvoq. Atortussiat siammarterneqassanngillat sanaqqinneqassanngillalluunniit akuersissummik peqqaartingani. Nittartakatsinnut paasissutissanik killeqanngitsumik attaviliisoqarsinnaavoq. Attaviliinerit quppernernik kopeerinerit akuerisaapput, info@diskoline.gl attavigisinnaavat toqqaannartumik attaviliiniaruit.

8. Akisussaaffeqarneq

Nittartakkami paasissutissat ataavartumik nutarterneqartarput kukkunerilli pisinnaapput. Disko Line toqqaannartumik toqqaannanngikkaluamilluunniit nittartakkami pasissutissat atornerini annaasaqarnermi akisussaanngilaq. Inuup allap qarasaasiaanut attaviliineq Disko Line-p akisussaaffiginngilaa soorlu aamma inuup allap qarasaasiaata imarisaanut Disko Line akisussaatinneqarsinnaanngitsoq. Disko Line-p nittartagaaniit paasissutissanik aallerneq atuisup nammineerluni akisussaaffigaa.

Qulaani pineqartut atuupput allatigut danskit inatsisaanni naliginnaasumik malittarisassatigut takussutissaqanngippat.

9. Akuersaarneq

Una nittartakkatut takussutissiaq atortillugu uani piumasaqaatit akuersaarpatit. Imarisaasa nutartertarneri pisariaqartillugu pisarpoq, illit sullitatut tamatigut paasissutissat suut soorlu katersisarnerput ilisimassagakku. Pisinnaatippugut qaqugukkulluunniit allannguinissamut, ilaartuinissamut imaluunniit paasissutissat ilaannik piiaanissamut. Taamaattumik nittartakkat uku pulaakkit misissuataarlugillu allannguuteqarsimanersut. Disko Line-ip nittartagaa atortuarukku uani quppernermi allannguisoqareertillugu, taava allanngutaasut taamaasillutit akuersaassavatit.